Giedre Skupienė_ gyvenimo raktas

Gyvenimas nuolat keičiasi, jis nėra statiškas. Keičiamės ir mes. Beeidami per gyvenimą mes vis gauname užduotis, ieškome išeities - durų ir joms tinkančio rakto. Atidarę tas duris einame toliau kol prieiname kitą užduotį. Taip ir vyksta kelionė per gyvenimą kuriant ir atskleidžiant save. Taip gyvenu aš pati, taip kviečiu gyventi ir Jus, sąmoningai kuriant savo gyvenimą.