Koks jūsų vaiko temperamentas: atlikite TESTĄ!

Koks jūsų vaiko temperamentas: atlikite TESTĄ!

23. May 2018, 09:00 Egle_Mamyciuklubas.lt Egle_Mamyciuklubas.lt

Mes vieni kitiems įdomūs tuo, kad esame skirtingi. Tuo pačiu labai siekiame būti kažkuo panašūs. Juk tik gimus vaikeliui imame ieškoti panašių į save ar į giminaičius bruožų, ne tik išorės, bet ir charakterio (pavyzdžiui, močiutės dažnai pastebi, kad anūkėlis toks pat ramus, koks buvo ir jos sūnus ir pan.).  

Yra begalė žmonių tipų skirstymų pagal temperamentą, gimimo eiliškumą, Zodiako ženklus, gimimo skaičius, vardo raides, veido bruožus ar kūno sandarą ir t.t. Ir visada įdomu pasižiūrėti, prie ko galėčiau priskirti save ir savo artimuosius.

Tai padeda mums geriau pažinti save, savo šeimynykščius. Labiau pasigilinę į savo vaikų būdo savybes, galime lengviau susikalbėti. Šitame straipsnyje pateiksiu keletą skirtingų psichologinių charakteristikų, kurios galbūt padės dar kartą apmąstyti savo vaikučių charakterio savybes.

Yra daug diskusijų, ar žmogus gimsta su įvairiomis charakterio savybėmis, ar jas įgyja gyvenimo eigoje. Neretai kyla klausimas, ar galima tam tikras savybes pakeisti. Manoma, kad žmogus gimsta jau turėdamas tam tikrą temperamentą, kuris keičiasi nežymiai. Bet tam tikras savybes pakoreguoti įmanoma. Juk galime vaikus mokyti geraširdiškumo, užuojautos, tvarkos ir pan., bet jei vaikas  iš prigimties lėtas ir daug ką daro neskubėdamas, sunku bus jį pagreitinti.

Nors vaikystėje temperamentas tik formuojasi, jau galime pastebėti kertinius bruožus, kurie bus būdingi ir žmogui suaugus.

Pirmiausia norisi prisiminti keturis populiariausius žmonių tipus, suskirstytus pagal temperamentą, - jau mūsų vaikučiai gali turėti sangviniko, choleriko, melancholiko ar flegmatiko bruožų.

Pakartokime temperamento sąvoką – tai įgimtos žmogaus emocinės reakcijos, paremtos tam tikra  psichikos  veikla (greitesne, lėtesne), sugebėjimas į įvairias situacijas reaguoti jam priimtinu būdu.  Nors temperamentas yra įgimtos centrinės nervų sistemos savybės, bet kaip tos savybės pasireiškia jau priklauso nuo paties žmogaus auklėjimo ir valios bei pasirinkimo. Svarbu suprasti, kad  nėra „geresnių“ ar „blogesnių“ temperamento tipų, stipresnių ar silpnesnių temperamento pusių.

Tiesiog mes visi skirtingi. Ir sunku būtų surasti labai „grynus“ bet kokio temperamento atstovus. Tiesiog turime daugiau tam tikram temperamentui būdingų savybių.

Aktyvus sangvinikas

20180522161345-58120.jpg

Tokie vaikučiai labai judrūs, mėgstantys keisti veiklas, jie emocionalūs ir jautrūs naujiems įspūdžiams. Šie vaikai greitai supranta ir priima žaidimo taisykles, jie gali greitai suprasti ir įsijausti į situaciją, bet taip pat greitai ir pereiti prie kitos veiklos. Net iš veido lengva pastebėti, kaip jis tuo metu jaučiasi. Dažniausiai sangvinikai būna linksmi ir patenkinti.

Šie vaikučiai pakankamai darbštūs,  sugeba greitai susitelkti, greitai įsisavina naujoves. Jie greitakalbiai. Sangvinikai labai bendraujantys, turi daug draugų, dažnai kitiems pasiūlo naujas idėjas kuo užsiimti, lengvai prisitaiko prie naujų taisyklių ir reikalavimų. Jie geriau prisitaiko darželyje ir noriai jį lanko. Šio temperamento vaikučius auginti gana lengva, nes jie atviri ir pakankamai paklusnūs.

Patarimai tėveliams. Tokie vaikučiai labai nesigilina ir gana paviršutiniškai išjaučia bei išreiškia emocijas, todėl nėra pakankamai jautrūs ir kitų emocijoms. Jie draugiški, bet nemoka išlaikyti draugų, nes senus keičia naujais, todėl būtina juos mokyti vertinti žmonės ir puoselėti ryšius. Didelis judrumas neleidžia sangvinikams ilgiau susikoncentruoti į vieną veiklą, jie dažniausiai skuba ir būna išsiblaškę. Šiuos sunkumus padeda įveikti veiklos planavimas, konkrečių tikslų iškėlimas. Geriau didesnius darbus, kuriems reikia susikaupti ir atlikti atsakingai, padalinti į mažesnes dalis. Stenkitės, kad vaikai pabaigtų darbus iki galo, juos atliktų gerai ir tesėtų pažadus sau ir kitiems. Jei nepasiūloma nauja veikla, vaikučiui sangvinikui darosi nuobodu, todėl svarbu juos kuo dažniau girti ir įtraukti į įdomią veiklą. Vis dėlto toks vaikas turi suprasti, kad gyvenimas – ne tik šventė ir dažnokai tenka atlikti dalykus, kurių nesinori.

Energingas Cholerikas

20180522161906-89955.jpg

Kaip ir sangvinikai, tai aktyvūs vaikai, visada trykštantys energija. Jų judesiai išraiškingi, tvirti, demonstruojantys pasitikėjimą savimi. Jausmus išreiškia aiškiai, stipriomis emocijomis. Tokie vaikai labai impulsyvūs, dažnokai nesivaldantys, nekantrūs, greitai įsiplieskiantys. Cholerikai iš pradžių padaro, o paskui mąsto. Jų nuotaikos keičiasi taip greitai, kad aplinkiniams net sunku suprasti, kas atsitiko. Mėgsta bendrauti, bet labai greitai įžiebia ar įsivelia į konfliktus su bendraamžiais. Cholerikai užsispyrusiai ir kantriai siekia savo tikslų.

Jei kažką sugalvoja, nenustygsta, kol nepadaro. Taip pat atsakingai atlieka pavestus darbus, todėl kartais sunkiai perkelia dėmesį iš vienos veiklos į  kitą.  Kadangi jų nervų sistema sunkiai rimsta, choleriški vaikučiai sunkiai užmiega, prastokai miega, miegodami kalba, juokiasi.

Patarimai tėveliams. Atkreipkite dėmesį į vaikučių impulsyvumą ir jausmų nestabilumą. Jei pasijaučia nuskriausti, gali prarasti gebėjimą suvaldyti savo jausmus ir greitai ne pačiais priimtiniausiais būdais išlieti savo neigiamas emocijas. Bendraujant su tokiais vaikučiais geriau vengti griežto bei įsakmaus tono, nes priešingu atvejų galite sulaukti neigiamos audringos jų reakcijos. Kiekvieną jo poelgį geriau įvertinti neatidėliojat, o svarbiausia, kad įvertinimas būtų teisingas, kad ir koks jis būtų. Tokiems vaikams reikia sumažinti dirgiklių kiekį – aplinkoje turi būti kuo mažiau triukšmo, filmukų ir kompiuterinių žaidimų turinys turi būti kuo ramesnis. Jiems svarbi aiški dienotvarkė, kuri taip pat padeda labiau sutelkia, padeda išvengti blaškymosi. Suteikite kuo daugiau progų padėti buityje ir nepamirškite pagirti už atliktus darbus. Cholerikui vaikui netinka statymo į kampą bausmė, nes tai jam iššaukia dar daugiau negatyvumo ir agresijos. Geriausias būdas susitarti su tokio temperamento vaiku – kalbėjimasis ir aiškinimas.  Atkreipkite  dėmesį į mažųjų cholerikų kūrybingumo ugdymą.

 Užsispyręs Flegmatikas

20180522161925-44630.jpg

Šie vaikučiai nepasižymi aktyvumu, jiems sunku vieną veiklą pakeisti kita, nes jie apskritai lėti. Tai ramūs, stiprūs, ištvermingi, mokantys susivaldyti, disciplinuoti ir kantrūs, atkaklūs bei darbštūs vaikai. Jų lėtesni judesiai, neišraiškinga veido mimika, kalba taip pat neskubėdami. Vaikučiams flegmatikams būdingi gilūs, pastovūs ilgai besitęsiantys jausmai bei nuotaikos, bet ne visada aplinkiniai gali tuos jausmus pastebėti ir suprasti. Tokie vaikai užsispyrę darbštuoliai, savo tikslų galintys siekti ilgai ir kantriai, bet tuo pačiu ir nesiskubindami. Flegmatikai nelabai mėgsta bendrauti. Jiems nepatinka permainos, užtat mėgsta rėžimą ir aiškias taisykles.

Patarimai tėveliams. Mokykite vaikus įvardinti bei išreikšti emocijas, savo pavyzdžiu parodykite, kaip tai reikia daryti. Būkite atidūs, stenkitės kantriai juos išklausyti. Padėkite jiems suprasti, kad įvairius darbus ar uždavinius galima atlikti ar spręsti keletu skirtingų būdų. Leiskite jiems pavestas užduotis atlikti jiems priimtinu tempu, neskubinkite, nes taip sukelsite tik nereikalingą stresą. Nors jis viską daro lėtai, nepasiduokite pagundai daug ką atlikti už jį. Taip tik stabdysite vaiko raidą.  Girkite flegmatišką vaiką už bet kokią iniciatyvą. Nekelkite nereikalingo streso greitai keisdami vaiko veiklas. Vis dėlto skatinkite būti kuo aktyvesniu, nes jei paliksite veiklą rinktis pačiam, greičiausiai jis pasirinks sėdėjimą prieš televizorių ir valgymą.

Mąslus melancholikas

20180522161447-15340.jpg

Šio temperamento vaikučiai mažai aktyvūs, jų mimika bei judesiai neišraiškingi, balsas tylus. Melancholikai geraširdžiai, sugeba užjausti. Dažnai linksta į kūrybinę veiklą, save išreiškia muzikoje, poezijoje, piešdami. Jausmai stiprūs, gilūs, bet pastebėti juos sunku, nes jų tiesiog neišreiškia, neatskleidžia. Labai jautrūs, greitai pravirkstantys dėl įvairiausių dalykų. Melancholikai labai savimi nepasitiki, nesavarankiški, vengia sunkumų. Mėgsta vienatvę, nepakenčia triukšmo. Jiems trūksta energijos, greitai pavargsta. Jų dėmesys nepastovus, reakcijos sulėtėjusios, psichinių procesų tempas taip pat lėtesnis. Dažnai jaučiasi liūdni, apatiški, mėgsta skųstis skausmais, prasta savijauta.

Patarimai tėvams. Atkreipkite dėmesį, kad tokie vaikučiai labai pažeidžiami. Geriausiai jaučiasi ramioje aplinkoje. Jei melancholoiškas vaikas bus labai spaudžiamas, tėvai sieks jį pakeisti, užaugęs gali tapti savimi nepasitikinčiu, pastoviu nevykėliu, užsidariusiu, viskuo nepatenkintu surūgėliu. Bendraujant su tokiu vaikučiu išlaikykite ramų toną, venkite ironijos, jos nesupras ir jausis įskaudintas, tada gali atsiriboti. Viešai prie kitų jo nekritikuokite. Melencholišką vaiką reikia pastoviai nukreipti į kažkokią priimtiną veiklą, padrąsinti, pagirti, pasidžiaugti, kad jis ėmėsi darbo ir sugeba ją tinkamai atlikti. Pastūmėkite į situacijas, kuriose jis pats galėtų priimti sprendimus, parodyti savo valią. Naujų dalykų šie vaikučiai mokosi ilgai, bet išmoksta gerai. Nespauskite tokio vaikučio bendrauti, tiesiog neskubėdami supažindinkite su naujais žmonėmis. Suteikite tokiam vaikui kuo daugiau fizinio švelnumo, paglostykite, apkabinkite. Padėkite jam įveikti kylančias baimes.

TESTAS

Koks jūsų vaiko temperamento tipas? 

1.Jūsų vaikas yra:

a) gyvybingas, optimistas, linkęs į kompromisus, komunikabilus, linkęs rizikuoti

b) ramus, lėtas, gebantis valdytis, taikus

c) energingas, nenustygstantis vietoje, linkęs greitai įsižeisti

d) užsispyręs, įžeidus, sunkiai apsisprendžiantis, jautrus

2.Kokios vaiko emocijos gana dažnos?

a) teigiamos

b) nebūdingos audringos emocijos, dažniau teigiamos

c) audringos emocijos, pyktis

d) baimė 

3.Vaiko reakcija į bausmes:

a) reaguoja ramiai 

b) nerodo emocijų

c) audringai protestuoja

d) reaguoja neigiamai, įsižeidžia

4.Kaip vaikas priima naujus dalykus?

a) smalsiai, pozityviai

b) rodo mažai emocijų

c) bando priešintis, pratinasi pamažu

d) vengia, jaučiasi nesaugiai

5.Kaip jūsų vaikui sekasi bendrauti?

a) greitai susidraugauja, mėgsta bendrauti tiek su vaikais, tiek su suaugusiais

b) mėgsta vienatvę

c) visada reikalingi pasekėjai ir žiūrovai

d) mėgsta vienatvę, bet su artimaisiais bendrauja noriai

6.Kokius žaidimus mėgsta jūsų vaikas?

a) visus, ypač aktyvius

b) ramius, dažniau žaidžia vienas ir pakankamai tyliai

c) triukšmingus, azartiškus, judrius, dažnai agresyvokus

d) ramius, dažniau žaidžia vienas, bet su artimaisiais žaidžia ir triukšmingus ir judrius žaidimus

7.Kaip sutaria su bendraamžiais ar linkęs lyderiauti?

a) kompanijos siela; draugų išrinktas lyderis

b) tarp vaikų sunkiau pastebimas; nelyderiauja

c) bendraamžiai vertina įvairiai; pats stengiasi lyderiauti

d) turi nedaug draugų; nelyderiauja

8.Kaip įsisavina naujus dalykus?

a) lengvai ir greitai

b) gerai, bet lėtai

c) supranta greitai, bet pamiršta taip pat greitai

d) supranta greitai arba lėtai ir tai priklauso nuo įvairių aplinkybių

9.Atminties savybės. Ar greitai įsimena pasaką? Geriau prisimena visą ar detales? Ar ilgai atsimena?

a) lengvai ir greitai įsimena visą pasaką ir prisimena ilgai (gera trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis)

b) lėtai, bet atsimena visą pasaką, dažniausiai neužmiršta (gera ilgalaikė atmintis) 

c) labai greitai įsimena, puikiai prisimena detales, bet greitai ir užmiršta (gera trumpalaikė atmintis)

d) skirtingai, atkreipia dėmesį į smulkmenas (didelis išsiblaškymas trukdo trumpalaikei atminčiai, o nepasitikėjimas savimi – ilgalaikei)

10.Vaiko nuovargis po veiklos:

a) nuovargis atitinka veiklos intensyvumą

b) pavargsta retai

c) nuovargis priklauso nuo emocijų intensyvumo

d) labai greitai pavargsta

11.Ar lengvai susidoroja su ntūraliomis raidos užduotimis

a) lengvai, be vargo

b) sunkiai (naujus dalykus mokosi ilgai, tačiau ilgam)

c) greitai išmoksta tai, kas įdomu

d) greitai, bet nebūtinai užtikrintai (kilus stresui regresuoja)

12.Kokie judesiai būdingi jūsų vaikui?

a) pasitikintys, tikslūs, ritmiški

b) lėti, solidūs, gremėzdiški

c) energingi, tvirti, platūs

d) neužtikrinti, netikslūs, išblaškyti

13.Kalbos ypatybės:

a) kalba išraiškingai, gyvai, su mimikomis ir žestais

b) kalba lėtai, neišraiškingai, be žestų

c) kalba greitai, emocionaliai, dažnai atrodo, jog rėkia

d) kalba išraiškingai, bet tyliai ir nepasitikinčiai

14.Jūsų vaikas miega:

a) paprastai užmiega greitai, miega gerai, atsibunda su šypsena

b) užmiega greitai, miega ramiai, atsibunda apsiblausęs

c) užmiega sunkiai, miega neramiai, atsibunda įvairios nuotaikos – nuo pačios geriausios iki pačios blogiausios

d) ilgai ruošiasi miegui, bet greitai užmiega, atsibunda geros nuotaikos

15.Kaip vaikui sekėsi adaptuotis darželyje?

a) priprato lengvai ir greitai

b) baiminosi naujos aplinkos, priešinosi permainoms, ilgai pratinosi

c) lengvai prisitaikė prie naujos aplinkos, bet sunkiai sekėsi vykdyti suaugusiųjų reikalavimus

d) niekaip negalėjo apsiprasti, prisitaikė sunkiai arba neprisitaikė

Rezultatai:

Jei daugiausiai surinkote a – jūsų vaikas sangvinikas

Jei daugiausiai surinkote b – jūsų vaikas flegmatikas

Jei daugiausiai surinkote c – jūsų vaikas cholerikas

Jei daugiausiai surinkote d – jūsų vaikas melancholikas

Psichologė Sonata Vizgaudienė

Ekspertai

Sonata Vizgaudienė

Psichologė, www.tevystespsichologija.lt
Sonata Vizgaudienė in-vecaku-skola