TOKIA MŪSŲ KASDIENYBĖ. Miesto šventės "Mus jungiantys tiltai"atgarsiai - pėsčiųjų žygis "atminties tiltai"

TOKIA MŪSŲ KASDIENYBĖ. Miesto šventės "Mus jungiantys tiltai"atgarsiai - pėsčiųjų žygis "atminties tiltai"

12. Sep 2018, 22:50 jaldija jaldija

Kai miesto šventė tęsiasi kelias dienas, renginių būna įvairiausių. Štai vienas iš tokių  pėsčiųjų ir dviračių žygis “Atminties tiltai”. Iš skirtingų miesto vietų, keliai vedė ten, kur gyva mūsų šalies istorija. Ta vieta sieja praeitį ir dabartį. Toje vietoje deginame atminimo žvakeles, giedame Lietuvos himną.
(nuotr. iš interneto)
20180912224531-12409.jpg

Nors pats žygis nebuvo ilgas, pėsčiomis keliavome tik  kilometrų, bet vieta kurią aplankėme paliko didelį įspūdį.
Ta vieta  - tai partizanų bunkeris, partizano Jono Žemaičio vadavietė, Šimkaičių girioje. Jonas Žemaitis tai neoficialus Lietuvos prezidentas. Kodėl? Todėl, kad jis buvo visų partizanų vadas, ir šis bunkeris tai tartum dar viena neoficiali prezidentūra. Tai unikali ir įdomi vieta. Ar galite įsivaizduoti kaip tokioje buveinėje, kurios išmatavimai  2 - 3 - 1.8 m. žmonės galėjo išgyventi ne vienerius metus. O vardan ko? Vardan Lietuvos laisvės, vardan to gyvenimo, kurį turime šiandien.
Žeminė buvo nekūrenama, vanduo surenkamas jos kampe iškastame šulinėlyje. Oras patekdavo pro mažutes 8 - 10 centimetrų angeles. Daugiau kaip pusę šios patalpos užėmė gultai.
Anga buvo maskuojama dangčiu, ant kurio buvo pasodinta plačiašakė eglutė. Eglutė laiks nuo laiko buvo keičiama kita.
Turėjome galimybę išgirsti šio vado gyvenimo ir kovos istoriją. Apie tai kaip jis kovojo, kaip vienijo kitus kovotojus, apie tai kaip būnant žeminėje jį ištiko insultas, ir tik po kelių mėnesių jis sulaukė šiokios tokios pagalbos, apie tai kaip buvo išduotas bendražygio, ir apie tai kaip po sunkių tardymų jam buvo įvykdyta mirties bausmė.
Su didžiausiu susidomėjimu klausėmės šios istorijos, su dar didesniu susidomėjimu, pagarbia baime nusileidome į žeminę.
20180912224753-47752.jpg

20180912224808-33923.jpg

Kol nepamatai savo akimis, sunkiai įsivaizduoji kas tai yra.
Todėl esame labai dėkingi organizatoriams, kurių dėka ne tik daug sužinojome, bet ir pamatėme tai, ką bus sunku pamiršti.
Esame dėkingi tiems žmonėms kurių iniciatyva  ši istorinė vieta buvo prikelta iš užmaršties, sutvarkyta, prižiūrima.
20180912224852-80067.jpg


floryte floryte 15. Sep 2018, 12:25

Mūsų laikų žmonėms, ypatingai jaunimui, tikriausiai sudėtinga suvokti, kiek žmonėms anksčiau teko iškentėti dėl savo Tėvynės. Gerai, kad taip gyvai pristatoma mūsų istorija👍