Sausio 13-oji

Sausio 13-oji

13. Jan 2022, 18:06 Gintarep Gintarep

Sausio 13. Ji buvo prieš 31 metus, bet, atrodo, lyg šiandien. Jos dėka mes tapome tuo, kuo esame. Mums žuvusieji iškovojo laisvę - laisvę keliauti,

laisvę į žodžio laisvę, laisvę į mokslą ir t. t. Gaila, kad mes laisvę gavome kitų žmonių gyvenimo sąskaita. Dėkojame Jiems: kas žodžiu "ačiū" ir neužmirštuolės žiedeliu atlape,

kas uždegta žvakele,

kas atliktu kūriniu... kas kaip galime ir mokame. Svarbiausia, kad prisimename ir vertiname. Ačiū