Meškiukas bibliotekoje: Skaitome apie spalvas

Meškiukas bibliotekoje: Skaitome apie spalvas

03. Apr 2017, 10:25 saisai saisai

      Kada vaikai mokosi spalvų? Kada jiems norisi, ar ne? O knygų leidėjai mano, kad iki trejų metų. Rasti knygų apie spalvas augesniems – nelengva užduotis. Juk jiems jau nepakanka vien spalvų pavadinimų. Pen­kia­me­čiai dažnai jau puikiai skiria pag­rin­di­nes spalvas. Juos gali sudominti nebent atspalvių įvairovė ir simbolika. Jie mokosi matyti spalvas aplink ir fantazuoti apie jas.
     Gerai pasirausus bi­b­lio­te­ko­se ar buki­nis­ti­kos skyriuose, galima rasti latvių klasiko Imants Ziedonis knygą „Spal­vo­to­sios pasakos“, kuri kaip tik ir pažadina pen­kia­me­čių bei vyresnių vaikų spalvinę vaizduotę.
      Tai vienuolika istorijų, skirtų dešimčiai spalvų ir Margiui – tokiam padarėliui, kuris išmargina pempių kiaušinius, dailininkų paveikslus ir pirmokų są­siu­vi­nius. Pasakos pilnos absurdo poetikos, tik ji čia neatrodo tokia savitikslė, kaip V. V. Lands­ber­gio knygose. Absurdas čia greičiau – toks ypatingas žvilgsnis į gyvenimą, kuriantis tekste mitišką, keistoką pasaulį. Iš jo, matyt, galima su­si­mo­juo­ti su S. Kozlovo Ežiuku ir Meškiuku.

20170403101601-28700.jpg

      Spal­vo­to­sios pasakos gali būti skaitomos bet kokia tvarka, nors jose ir šmėkšteli tie patys personažai. Tad jei vaikas nelabai svajingas, greičiau – padūkęs, verta pradėti nuo juodosios pasakos, ji žais­min­giau­sia. Tiesa, perskaitę ją, tik­riau­siai norėsite pa­si­šne­kė­ti su vaiku apie netinkamą velniukų elgesį (bet juk knygos tam ir rašomos, ar ne?).

20170403101716-23980.jpg

      O į iliust­ra­ci­jas atreipėte dėmesį? Eglės Gelažiūtės-Pet­rau­skie­nės piešiniai vietomis gruboki, bet labai gyvi, judrūs, dau­gias­luoks­niai. Įdomu juos žiūrinėti. Ir maketas ganėtinai erdvus. Pakankamos paraštės. Stambesnis šriftas. Tik su viršelio šriftu kažkokia bėda. Na, ir popierius plonas, per­švie­čia­mas.
      Et, ko norėti, 2006 metai. Anais laikais, būdavo, leidyklos išleidžia knygų vaikams ant plono popieriaus ir – o siaube! – minkštais viršeliais. Va, tų viršelių aš ir pasiilgstu, kai mėginu į kelionę paimti kelias knygeles. „Spal­vo­to­sios pasakos“ daug vietos neužima. O viršelis, kad ir minkštas, nugarėle prie bloko klijuotas, bet laiko. Mat anas tvirtai persiūtas ir pabirti neturėtų. Tad ir iš antrų rankų šią knygą saugu įsigyti. Tik jau senokai neteko niekur jos matyti.
      Kaune knygą turi keli Kauno miesto sa­vi­val­dy­bės Vinco Kudirkos viešosios bi­b­lio­te­kos padaliniai (Aleksote yra, Mapų g. – ne) ir Kauno apskrities viešoji biblioteka fonduose. Skaitykit, kol nenurašė.
      Beje, tokiu pat – spalvotų pasakų – principu sudėliota ir Gitos Bal­že­kai­tės nemokama elekt­ro­ni­nė knygelė „Vai­vo­rykš­tės lietus“. Vietomis ją labai linksma skaityti, tik knygelei pritrūko švelnaus redaktorių ir pro­fe­sio­na­lių ma­ke­tuo­to­jų pri­si­lie­ti­mo. Jei nebijote „prieiti prie nuomonės“ ir visokių mokyklinio stiliaus pavyzdžių, par­si­sių­s­ki­te ir įver­tin­ki­te.

20170403101942-35605.jpg

      Tikiuosi, jums pavyks įveikti prastą, smulkų šriftą, ir pa­ste­bė­si­te mažus autorės atradimus.

20170403102024-53095.jpg

      Aišku, „Vai­vo­rykš­tės lietus“ už „Spal­vo­tą­sias pasakas“ ir trumpesnis, ir pa­pras­tes­nis, artimesnis pa­veiks­lė­lių knygelėms. Bet kas sakė, kad pen­kia­me­čiai ir net pradinukai neturėtų skaityti pa­veiks­lė­lių knygelių? Su jomis taip jauku pataluose, kai nebenori susikaupti ir daug galvoti. Juolab, kad ir pa­veiks­lė­lių knygelės būna visokios. Apie spalvotas paveikslėlių knygas aš irgi parašiau, bet jau bijau tokią paklodę čia kabinti. Jei įdomu, tiesiog žvilgt į mūsų lentyną, gerai?