Meškiukas bibliotekoje: Kaip kalbėti su vaikais apie meną, kad jie nepabėgtų klykdami

Meškiukas bibliotekoje: Kaip kalbėti su vaikais apie meną, kad jie nepabėgtų klykdami

31. Mar 2017, 18:25 saisai saisai

     Kurį laiką aš linksmai dirbau muziejuje. Ypač patiko mažuosius ganyti. Bet, būdavo, sustyguoju aš jiems edukaciją, prakalbą sudėlioju, per jėgą visus savo mėgstamus daug­žo­džius nukapoju, o atvedusi vaikus mokytoja mano, kad kažko trūksta! Ir sako: „Palaukit, aš juos dar prie savo mėgs­ta­miau­sio paveikslo nuvesiu“. Tada ką? Surikiuoja varg­die­nė­lius ir pareiškia: „Žiūrėkite, koks gražus paveikslas, kaip dvasinga, kokios spalvos!“ Vaikai žiovauja ir pabyra kaip bitės.
     Mes to nenorime, ar ne? Pamėginau sudėlioti į lentynėles, kodėl ir kaip verta kalbėtis apie paveikslus su 5-8 metų pipirais. Į lentynėlę gula ir mano sudarytas pokalbių apie paveikslus rinkinys. Jums dovanoju geltonąjį skyrių:
20170331180549-74508.jpg
20170331180644-90422.jpg
    Ką su juo veikti? Nagi, per­skai­ty­ti ir pakviesti vaiką apžiūrėti paveikslo! Mokate garsiai ir nuo­šir­džiai džiaugtis? Pa­mė­gin­ki­te: „Ei, pažiūrėk, ką aš radau!“ O dabar jau galima šnekėtis.
    Gel­to­na­ja­me skyriuje surašytas įsi­vaiz­duo­ja­mas pokalbis su vaiku apie Van Gogo „Sau­lė­grą­ža­s“. Aišku, nei vienas vaikas jums neužduos lygiai tokių pat klausimų. O jūs pažodžiui ne­pri­si­minsi­te atsakymų. Tai visai nesvarbu! Leiskite vaikui pabūti su paveikslu. Jei tas būvimas visai dykas, visada galima užvesti ant kelio paprastais klausimais: „Apie ką tu dabar galvoji?“, „Ką tu jauti?“, „Ar prisimeni ką nors panašaus?“ ir t.t.
    Svarbu, kad perskaitę tekstą, turėsite pagrindą dialogui, žinosite, kuo šis paveikslas gali užkabinti tokio amžiaus vaiką, ir įsi­vaiz­duo­si­te, kaip giliai reikia kapstyti.
    O kapstyti, patikėkite, giliai nereikia. Tokio amžiaus vaikams nereikia išmanyti ch­ro­no­lo­gi­jos, ci­vi­li­za­ci­jų ir meno stilių vystymosi istorijos, nereikia ir sisteminio žinių apie meną pateikimo (kad ir kaip eretiškai tai skambėtų!).
    Grei­čiau­siai tokio amžiaus vaikui paveiksle patiks tai, kas jam pažįstama iš kas­die­ni­nio gyvenimo. Tuo visada galima pa­si­nau­do­ti ir atkreipti vaiko dėmesį į panašumus: „Žiūrėk, tokį ąsotį turi mama!“, „Atsimeni, tėtis irgi priskynė tokių saulėgrąžų?“, „Spalva visai tokia, kaip tavo antklodės.“
    Skaitydami atrasite, kad vietomis mano pateiktos aliuzijos jums nelabai netinka. Na, juk jos visų pirma skirtos mano meškinui, kuris eina iš proto dėl mi­to­lo­gi­nių būtybių, valandų valandas tupi prie žemėlapių ir nori so­di­nin­kau­ti. Jei jūsų vaikas nežino, kuo skiriasi Vokietija ir Atlanto vandenynas, tiesiog neminėkite jam Pran­cū­zi­jos klimato.
    Nors tekstas pateiktas, kaip nuoseklus pokalbis, iš tikrųjų tos sekos laikytis visai nereikia. Išmesti galima bet ką. Su 5-8 metų vaikais jūs ne­nag­ri­nė­si­te paveikslo kaip vieningo kūrinio. Svar­biau­sia: nustatyti, ką matote paveiksle, atskirti sudėtines paveikslo dalis.
    Manote, lengva? Kad tik nebūtų, kaip toms mokytojoms... Net jei esate iš­min­tin­gas, kišenėje žodžio ne­ieš­kan­tis žmogus, kalbėtis su vaikais apie meną reikia įgusti ir pasiruošti.
    Aišku, galima naudotis knygomis. Po poros dienų įnirtingo skaitymo su­si­gau­džiau, kur ir kokių saulėgražų pritapė Van Gogas, apžiūrėjau geltonąjį namelį Arlyje ir sužinojau daugiau, nei norėjau apie dailininko ausį ir psichikos ligą (kaip tai pamiršti?!). Galva plyšta nuo žinių, o vaikui nėra ką pasakyti. Paaugliams skirtos puikiosios MMC knygos irgi ne ką tepadeda. Jos, khem, per gilios!
    Ar jus įkvepia tokia perspektyva? Iškvėpkite. Ir iš­mė­gin­ki­te tai, ką aš sudėliojau. Na, ar pavyko? Pen­kia­me­čio dėmesys – kaip kiškis. Čia yra, čia nėr. Jei pa­si­šne­kė­jo­te septynias minutes, aš jus tvirtai apkabinu ir išbučiuoju. Jei aptarėte VISĄ VIENĄ klausimą – irgi.
    O žinote, kodėl mes kalbėjomės apie Van Gogo „Sau­lė­grą­ža­s“? Todėl, kad pavasario saulė prašvito meiliai ir geltonai! Aš paruošiau dešimt pokalbių apie dešimtį paveikslų, kurie mano meškiukus bi­b­lio­te­ko­je džiugins pusę metų. Kiekvienas mėnuo – kitos spalvos, kitos nuotaikos, su kitais pa­veiks­lais!

20170331181122-11578.jpg

   Balandis bus žalias, o gegužė – dar žalesnė, gilaus sma­rag­di­nio atspalvio. Balandį džiaug­si­mės Monė (C. Monet), o gegužę...
   Oi, aš vėl daug­žo­džiau­ju, ar ne? Pamėginsiu trumpiau. Mes tiesiog norime pri­si­jau­kin­ti meną ilgam. Todėl dailės kūriniai parinkti taip, kad juos būtų galima išgyventi laike. Šis rinkinys gimė kaip mūsų nuotykių su Filipu dalis (rašiau apie tai vakar). Todėl paveikslai tinka ir spalvų, ir metų laikų žaidimams. Pokalbiai sudaryti naudojant F. Barbe-Gall metodiką (plačiau: „Comment parler d’art aux enfants“). Ketinu sukurti ir antrąją dalį, kur bus dar 10 paveikslų! Garbės žodis, aš savim didžiuojuosi! :)

   Mielos skaitytojos ir skaitytojai, jei norite atsisiųsti mano dovaną pdf formatu, tinkamu spausdinti, keliaukite į mano blogo archyvinę lentynėlę čia: http://knygeles.neto.li

   Linksmų jums pokalbių! Kūrybiškų vaikų!