Mokykime vaikus mąstyti KŪRYBIŠKAI!

Mokykime vaikus mąstyti KŪRYBIŠKAI!

20. Dec 2011, 08:00

"Mamyčių klubas" lankėsi viename iš seminarų tėvams, kuriuos rengia Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Šiandien tęsiame temą, kaip vystyti vaikų gabumus ir talentus.

 

Kaip atpažinti vaiko talentus ir juos vystyti I dalis

 

Seminaro lektorius - LVJC neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Vaidas Mašidlauskas.


Gabumai turi tris sferas, kurių dėka galima vystyti ir lavinti vaikų sugebėimus:

 

-aukštesnis nei vidutinis gebėjimų lygis;

 

-stipri motyvacija (tai vienas iš dalykų, ką tėvai gali duoti vaikui) ir gebėjimas pabaigti darbą iki galo.

 

-kūrybingumas ir gebėjimas formuluoti naujas idėjas bei taikyti jas sprendžiant problemas.

 

Mokykoje vaikus moko nuoseklaus mąstymo. Nuoseklus mąstymas – mąstymas atmetimo būdu (tas tinka, tas netinka). Tačiau dar yra lateralinis mąstymas. Pagrindinis lateralinio mąstymo principas teigia, kad bet kuris požiūris į dalykus - tai tik vienas iš daugelio galimų požiūrių. Lateralinis mąstymas - tai "išsilaisvinimas iš senų idėjų ir kūrimas naujų"

 

Tačiau mokyklose yra problema su kūrybingumu. Jei mes norime, kad vaikai, pabaigę mokyklą, būtų konkurentabilūs rinkoje (kad galėtų laisvai laviruoti ir dirbti jiems patinkantį darbą), jie turi būti pirmiausia KŪRYBINGI.

 

Kai vaikai mokylose mokomi nuoseklaus mąstymo, jie patenka į tam tikrus mąstymo rėmus.

 

Kas yra nuoseklus mąstymas, jums padės suvokti, pavyzdžiui, šis galvosūkis:

 

Du kazokai susilažino – kieno arklys lėtesnis. Jie sėdo ant arklių, duotas startas, bet nė viena jų nejuda iš vietos. Abu stovi, nes kaip gi kitaip, juk lažinamasi, kieno arklys lėtesnis. Štai priėjo senukas, abu kazokai nulipo nuo arklių, jis kažką jiems pašnabždėjo ir davė startą. Kazokai šoko ant arklių ir nurūko visu greičiu. Ką senukas jiems pasiūlė?

 

Kaip mes mąstome: gal senukas pasakė, kad jų žmonos pabėgo ar kad priekyje laukia didžiulis prizas, lobis ir pan.

 

Kai išgirstate „užšoko ant arklių“, iškart įsijungia stereotipinis mąstymas, kad užšoko ant savo arklių. O ar pagalvojote, kad jie galėjo užšokti ant svetimo arklio. Vadinasi, abu kazokai greičiau pasileido joti, kad priešininko arklys būtų pirmas, o saviškis – paskutinis.

 

Tad labai svarbu, kad išeitume iš stereotipinių mąstymo rėmų ir galvotume kūrybiškai. To reikia mokyti ir vaikus.