Kokio amžiaus vaikas pajėgus likti vienas namuose?

Kokio amžiaus vaikas pajėgus likti vienas namuose?

11. Feb 2013, 00:00

Šiuo metu Lietuvoje nėra jokio įstatymo, reglamentuojančio, kokio amžiaus vaiką galima palikti vieną namuose.

 

Taigi, nesant įstatymui, galioja tėvų "sveiko proto" taisyklė, kai jie patys nusprendžia, kada vaikas jau gali pabūti namuose vienas, nesukeldamas sau ir kitiems pavojaus bei grėsmės. Vieni namuose palieka ir penkerių metų vaiką, kiti - tik pradėjusį lankyti mokyklą.

 

Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia įstatymą, kuris numatys, kokio amžiaus vaikas gali pabūti namuose vienas. Įstatymo projektas šiuo metu patalpintas ministerijos interneto puslapyje ir pateiktas svarstyti visuomenei. Nuomonę bei pasiūlymus gali nusiųsti kiekvienas iš mūsų. Štai, kaip formuluojamas straipsnis, kuris numato vieno vaiko buvimą.

 

Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas (PROJEKTAS) - visas projektas čia:

 

3 skyrius, 18 straipsnis. Pagrindinės vaiko atstovų pagal įstatymą pareigos ir atsakomybė

 

1. Vaiko atstovams pagal įstatymą tenka pagrindinė atsakomybė už saugios, vaiko visapusiškam ir harmoningam vystymuisi tinkamos šeimos aplinkos kūrimą, rūpinimąsi vaiko sveikata, jo dvasiniu ir moraliniu vystymusi.

 

2. Vaiko atstovai pagal įstatymą privalo ugdyti vaikui pareigos ir atsakomybės jausmą, organizuoti vaiko laisvalaikį, ruošti vaiką savarankiškam gyvenimui visuomenėje, užtikrinti, kad 16 metų nesulaukęs vaikas po 22 valandos (vasaros metu po 23 valandos) nebūtų viešose vietose be atstovų pagal įstatymą ar kito pilnamečio asmens.

 

3. Vaiko atstovams pagal įstatymą draudžiama palikti vaiką iki 7 (alternatyva – 10) metų be pilnamečių ar vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Vaiką nuo 7 (alternatyva – 10)  iki 14 metų draudžiama palikti be pilnamečių ar vyresnių kaip 14 metų asmenų  priežiūros nuo 22 valandos iki 6 valandos.

 

4. Vaiko atstovams pagal įstatymą už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, vaiko teisių pažeidimus ar kitokį piktnaudžiavimą savo teisėmis ir pareigomis taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

 

Tačiau tai tėra įstatymo projektas, ir šiuo metu visi norintys gali teikti pataisas, pasiūlymus. Štai kaip kreipiamasi į mus: "Kviečiame visuomenę, nevyriausybines organizacijas, specialistus, dirbančius vaiko teisės apsaugos ir vaikų globos srityje, mokslininkus teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pastabas ir pasiūlymus el. paštu: areta.miskiniene@socmin.lt".

 

Taigi, jei turite savo nuomonę, kviečiame išsakyti ją nurodytu el. paštu. Tai puiki proga pasisakyti ir, galbūt būti išgirstam.

 

Kaip Jūs manote, ar reikia tokio amžiaus nustatymo, iki kada draudžiama palikti vaikus vienus?

Ir koks tai galėtų būti vaiko amžius?

06. Nov 2015, 19:48

Manau vaika iki bent jau 10-12 metu vienu namie palikti tikrai negalima.