Tapk draugu vaikui iš Ukrainos

Tapk draugu vaikui iš Ukrainos

20. Apr 2022, 14:46 Mamyčių klubas Mamyčių klubas

Lietuvoje apsistoję Ukrainos vaikai ir paaugliai patyrė skaudžių įvykių (neteko namų, įprastos aplinkos, draugų ar net artimųjų, augintinių, matė karo baisumus), todėl net būdami saugioje aplinkoje išgyvena emocinius ir psichologinius sunkumus. Galite padėti Ukrainos vaikams ir suteikti jiems emocinį palaikymą – tapti vieno vaiko ar paauglio draugu (savanoriu).

Iniciatyva „Tapk draugu vaikui iš Ukrainos“ organizuojama, remiantis savanoriškos mentorystės programa „Big Brothers Big Sisters“, kurią Lietuvoje jau 27-erius metus įgyvendina Paramos vaikams centras. Programoje, kurios efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais, dalyvauja kruopščiai atrinkti bei specialiuose mokymuose apmokyti savanoriai ir vaikai/paaugliai, išgyvenantys emocinius sunkumus, krizes, taip pat kuriems trūksta socialinių, bendravimo, konfliktų sprendimo įgūdžių, o draugystes koordinuoja Paramos vaikams centro psichologės.

Savanoriai su vaikais  užsiima mėgstama veikla ir kalbasi. Tai padeda vaikams ir paaugliams įveikti įvairius gyvenimiškus ir lengvus psichologinius sunkumus, nes jie gauna reikalingą palaikymą bei mato teigiamą suaugusio žmogaus (savanorio) pavyzdį.

Vaiko iš Ukrainos ir savanorio/-ės draugystė

Kartą per savaitę savanoris/-ė individualiai susitinka su 7–14 metų vaiku ar paaugliu. Draugai kartu užsiima abiems patinkančiomis veiklomis (eina pasivaikščioti, žaidžia stalo žaidimus, bėgioja, lanko sporto treniruotes, užsiima rankdarbiais, lanko parodas ar renginius, skaito, kt.) ir kalbasi įvairiomis temomis. Savanoriai vaikus išklauso, palaiko, drąsina.

Toks reguliariai vaikui skiriamas laikas padeda užmegzti su juo ryšį ir kurti artimą santykį. Turėdami patikimą suaugusįjį, matydami teigiamą jo pavyzdį, jausdami palaikymą, vaikai ir paaugliai lengviau įveikia sunkumus, tampa ramesni, drąsesni, geriau supranta savo jausmus, nebijo išsakyti nuomonės ir imtis naujų dalykų.

Kas gali savanoriauti?

  • Visi/-os nuo 18 metų, nepriklausomai nuo išsilavinimo, profesinės veiklos, šeiminės padėties.
  • Turintys/-čios laiko kiekvieną savaitę dvi valandas praleisti su vaiku, mažiausiai metus arba trumpiau, pagal vaiko poreikius.
  • Galintys/-čios susikalbėti rusų, ukrainiečių arba anglų kalbomis.
  • Norintys/-čios baigti savanorių mokymus, kurie vyks gegužės 6 d. 16-20 val., 7 d. 10-16 val., 13 d. 16-20 val., 14 d. 10-16 val., Paramos vaikams centre, Vilniuje.

Kaip vyksta atranka ir pasiruošimas savanorystei?

  • Užsiregistravusieji kviečiami į pokalbį, kurio metu psichologės įvertina kiekvieno galimybes savanoriauti.
  • Praėję atrankinį pokalbį, būsimieji savanoriai dalyvauja psichologiniuose mokymuose, kuriuose sužino apie vaikų raidos ypatumus, bendravimo barjerus, ribas, mokosi tinkamai bendrauti su vaikais, spręsti konfliktus, reaguoti krizinėse situacijose.
  • Pradėjus lankyti mokymus, reikia pristatyti pažymą apie neteistumą ir dvi laisva forma parašytas rekomendacijas.
  • Po mokymų kiekvienam/-ai savanoriui/-ei parenkamas vaikas, atsižvelgiant į bendrus pomėgius, charakterio savybes, patyrimus. Dalyvaujant psichologei vaikas susipažįsta su savanoriu/-e ir pradeda bendrauti individualiai.
  • Draugystes koordinuoja Paramos vaikams centro psichologės: konsultuoja savanorius, vaikus ir jų tėvus/globėjus.

Registracija – iki balandžio 25 d. ČIA->>