Su 30-uoju mūsų LAISVĖS pavasariu!

Su 30-uoju mūsų LAISVĖS pavasariu!

11. Mar 2020, 12:37 Mamyčių klubas Mamyčių klubas

Tai saulė, spindinti žydrajam danguje,
Viršūnėm ajerų pračiuožęs vėjas.
Tai deimantas, sušvitęs žmoguje,
Šviesa skaisčia sužibęs, suspindėjęs.

Laisvė – tai ta nuožmi, putojanti banga,
Nušluojanti pakrantės trapų smėlį.
Jai nepaklūsta užtvaros anei jėga,
Užstojanti kelius į žydrą mėlį.

Laisvė – tai viesulas arba baisi audra,
Kely medžius po kojomis paklojanti.
Fleitos melodija tokia trapi, tyra,
Kai reikia ir kliūčių kely nebojanti.

Laisvė – tai paukščio skrydis tvirtas ir veržlus,
Kada sparnu jis liečia dangaus mėlį,
Tai ne vaitojimas žmogaus niūrus, irzlus,
Kai jis kažko pritrūksta vėlei.

Laisvė – į priekį kviečianti daina,
Ji iš krūtinės tarsi uraganas veržias.
Laisvė – tai kiekviena mana diena,
Be jos gyvenimas beprasmis ir sudiržęs...

(nežinomas autorius)