Specialiųjų poreikių turintiems vaikams ugdyti papildomai skirta 100 tūkst. eurų

Specialiųjų poreikių turintiems vaikams ugdyti papildomai skirta 100 tūkst. eurų

23. Feb 2021, 14:49 Egle_Mamyciuklubas.lt Egle_Mamyciuklubas.lt

Vilniaus savivaldybė šių metų biudžete pirmąkart papildomai skyrė 100 tūkst. eurų vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymui – logopedų, psichologų, spec. pedagogų, mokytojų padėjėjų – paslaugoms finansuoti ir privačiose įstaigose. Pastebima, kad specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų skaičius nuolat auga, ir privačiose įstaigose jų ugdoma žymiai daugiau, nei valstybinėse.

Iki šiol valstybės tam skirtos lėšos nė iš tolo nepatenkindavo esamo poreikio, todėl tėvai už specialistų paslaugas turėdavo mokėti papildomai. Šeimos dažniau pasirenka nevalstybines ugdymo įstaigas, kad vaikai gautų daugiau asmeninio dėmesio ir pagalbos, nes privačiose įstaigose vaikų skaičius grupėse (klasėse) yra mažesnis.

Sprendimas skirti 100 tūkst. eurų buvo priimtas atsižvelgus ir į tai, kad ugdymo paslaugos privačioje įstaigoje tėvams atsieidavo brangiau, nei valstybinėse. Papildomos pagalbos specialistų paslaugos, nors ir priskirtos vaikui pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) rekomendacijas, visai nebuvo finansuojamos, todėl šie kaštai būdavo įtraukiami į sąskaitas tėvams.

Kur kreiptis?

Tėveliams, kurių vaikui, lankančiam privatų darželį ar mokyklą, PPT paskyrė papildomą švietimo specialistų pagalbą, niekur atskirai kreiptis nereikia – pagalbos skyrimo tvarka nesikeitė ir liko tokia pati, tik tėvams kainuos mažiau.

Kaip ir iki šiol, norintys gauti švietimo pagalbos specialistų pagalbą, pirmiausia turi kreiptis į PPT, kad būtų įvertinti ir nustatyti vaiko specialieji ugdymo poreikiai ir nustatytas jų lygis (nedideli, vidutiniai, dideli ar labai dideli) ir paskirti papildomi švietimo pagalbos specialistai, numatytas jų paslaugų kiekio poreikis. Tokią PPT pažymą tėvai turi pristatyti į ugdymo įstaigą, ir ugdymo įstaiga organizuoja pagalbą vaikui. Jokių kitų dokumentų tėvams gauti ar pristatyti, kaip ir anksčiau, nereiks, tik nuo šiol nevalstybinės ugdymo įstaigos sąskaitos tėvams bus mažesnės, nes dalį švietimo pagalbos finansuos Vilniaus miesto savivaldybė.

Dalis tėvų iki šiol net nesikreipdavo į PPT, kadangi, net ir tarnybai nustačius vaikui specialiuosius ugdymo poreikius ir rekomendavus reikalingą specialistų pagalbą, patys tėvai finansiškai neišgalėdavo pasinaudoti paslaugomis. Tikimasi, kad su šia savivaldybės finansine paskata tėvai, kurių vaikai lanko privačius darželius ir mokyklas, matydami, kad jų vaikui reikalinga pagalba, drąsiau kreipsis į PPT, vaikai gaus jiems reikalingą specialistų pagalbą, ir tai šeimoms papildomai nekainuos.

Vilniaus miesto savivaldybės info.