NAUJA RUBRIKA: Darbdavys elgiasi neteisėtai

NAUJA RUBRIKA: Darbdavys elgiasi neteisėtai

02. Oct 2017, 10:00 Aistė_mamyciuklubas.lt Aistė_mamyciuklubas.lt

Kaip galėčiau įrodyti, kad įmonės vadovas savo pavaldinių atžvilgiu taiko psichologinį spaudimą, diskriminuoja. Prieš du mėnesius po vaiko priežiūros atostogų grįžau darban. Atgal grįžau tarsi ir į senas pareigas, tačiau prieš tris savaites valdybos sprendimu buvau perkelta visai į kitą skyrių. Manęs pernelyg niekas ir neklausė, ar sutinku. Buvo pasakyta: nenori, tai nedirbk. Išeiti iš darbo negaliu, esu išsiskyrusi, auginu du vaikus viena pati. Naujos pareigos pridėjo nemažai komandiruočių, būtinybę kartą per mėnesį budėti vieną šeštadienį darbe. Taip dažnai važinėti į komandiruotes nelabai galiu. Beje, su kolege, grįžusia iš motinystės atostogų (ji grįžo keliomis dienomis vėliau nei aš) buvo pasielgta visiškai kitaip. Ji ir toliau dirba tose pačiose pareigose  (nors anksčiau abi dirbome kartu), tą patį darbą. Beje, mano atlygis nepasikeitė. Patarkite, kaip turėčiau elgtis?

Šioje situacijoje psichologinį spaudimą įžvelgti sunku, tačiau yra akivaizdus neteisėtas darbo sutarties pakeitimas. Iš pateiktos situacijos matyti, jog darbdavys, negavęs darbuotojos sutikimo, perkėlėją į kitas pareigas ir pakeitė (visas ar dalį) darbo funkcijų. Remiantis DK 45 str. 2 d. darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos. Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius pagalDK 57 str., tačiau tik tokiu atveju, kai darbo sąlygų keitimas yra pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo priežastimis. Iš nurodytos situacijos neatrodo, jog tai būtų tiesa. Atsižvelgiant į tai, jog jūsų užimamos pareigos nebuvo panaikintos, taip pat yra kitų darbuotojų, kurie užima tas pačias pareigas ir dirba tokį patį darbą, tačiau jų darbo sąlygos keistos nebuvo, galima daryti išvadą, jog šie pasikeitimai nėra pagrįsti ekonominiu, organizaciniu ar gamybiniu būtinumu. Vadinasi, darbo sutarties nutraukimas šiuo pagrindu nebūtų teisėtas.

 Kaip reikėtų elgtis

Kaip minėta, darbo sutarties sąlygų pakeitimas yra neteisėtas, todėl pirmiausia reikėtų kuo skubiau apie tai informuoti vadovą, reikalaujant vykdyti darbo sutartį ir grąžinti į buvusias pareigas. Jeigu vadovas to daryti nesutiks, remiantis DK 45 str. 3 d., reikėtų kreiptis į darbo ginčų nagrinėjimo komisiją, prašant įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą. To nepadarius per 3 mėnesius nuo to momento, kai darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis.

Į klausimus atsakė darbo teisė ekspertė Jelena Jonis, https://www.jelenajonis.com.

Pateikiamas teisininkės komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti vertinamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos susisiekti law@jelenajonis.com

Jei jums taip pat kilo įvairių su darbu, įsidarbinimu, darbo teise ir kitokių aktualių su profesija ar profesiniu tobulėjimu susijusių klausimų, rašykite mums. Stengsimės padėti.

Ekspertai

Jelena Jonis

Darbo teisės ekspertė, https://www.jelenajonis.com
Jelena Jonis in-vecaku-skola