Meškiukas bibliotekoje: Kaip mažąjį inžinierių paskatinti vertinti meną?

Meškiukas bibliotekoje: Kaip mažąjį inžinierių paskatinti vertinti meną?

30. Mar 2017, 10:12 saisai saisai

     Su savo mažuoju meškinu mes kasdieną statome, konst­ruo­ja­me, prog­ra­muo­ja­me, tad vieną dieną su­si­g­rie­biau, jog mūsų STEMui pritrūko STEAMo (A is for Art obviously). Tik kaip gi jį užkurti? Gal susirasti kūrybingų draugų? Taip mes pradėjome su­si­ra­ši­nė­ti su muzikantu Filipu, ke­liau­jan­čiu po spalvų pasaulį. Filipą sugalvojo rašytoja Zina Surova, tad istorijas tereikėjo išversti ir perrašyti pirmu asmeniu.

20170330095113-16092.jpg 

      Taigi, dabar kas mėnesį mums ateina laiškas su Filipo „nuo­trau­ka“ ir pasakojimu. Belieka džiaugtis, žaisti spalvomis, eks­per­i­men­tuo­ti, piešti, žiūrinėti paveikslus. Kaip tai vyksta? Žvilgt į mūsų studiją!
     Mes su­si­ra­ši­nė­ja­me su visokiais įsi­vaiz­duo­ja­mais draugais, nes man knieti su vaiku pa­si­da­lin­ti tuo džiugiu laukimu, kuris teko man pačiai vaikystėje. Anuomet laukdavau „Genio“ ar „Liksmųjų pa­veiks­lė­lių“. Nūnai nerandu nieko panašaus, ati­tin­kan­čio mano vaiko amžių ir protą. Tenka naktimis rašyti laiškus.

20170330095218-55444.jpg

     O laiško gavimas visada rauna stogą! Tiesą sakant, galima jo ir neskaityti. Svar­biau­sia – sulaukti. Pirmojo Filipo laiško turinys labai jau garsių valiavimų nesukėlė, nors vaikis linksmai kikeno iš kiškio ir helikono, iš pusnies ant dūdos. Sakė, labai nori dar gauti laiškų iš Filipo ir būtinai rašys atsakymą.
     Tikrosios linksmybės prasidėjo trečiame lape, mat Filipas ne tik pasakoja, kokias spalvas jis mato aplink, bet ir siūlo jas patirti pačiais įvai­riau­siais būdais:

20170330095250-97478.jpg

     Didelio entuziazmo sulaukė pasiūlymas karpyti ir klijuoti raides. Žurnalų neradom, gelbėjo Ikea (ačiū, močiut). Viskas, aišku, baigėsi karpinių fe­jer­ver­kais. Linksma!
     Ir ne tik linksma – juk kartu pa­kar­to­jo­me raides, o karpymas pen­kia­me­čiui yra nau­din­giau­sias motorikos pratimas. Mąstymo, dėmesio, atminties Filipas irgi ne­a­p­lei­džia. Nagi, kas būna tik juoda arba balta? O kokie gyvūnai išmarginti geltonai? Ar žinai, kaip vadinasi mėlyna papūga?
     Taip užkluptas, mano vaikis iš juodų ir baltų dalykų prisiminė tik sniegą ir tėčio drėlę, tad nu­spren­dė­me pa­si­gi­lin­ti į juodai baltą pasaulį.
     Pačiupom lipdukų knygelę mažiesiems (šią išleido „Trys nykštukai“, o daugiau apie spalvų knygeles – kitąsyk). Iš esmės, tai pa­pras­čiau­sia spalvų rūšiavimo užduotis. Ir net naudingiau ją būtų atlikti ne su spe­cia­liais lipdukais, o su krūva at­spaus­din­tų ir sukarpytų pa­veiks­lė­lių. Bet kas gi atsisakys lipdukų?

20170330095353-43608.jpg

     Ieškojom, klijavom, įvardinom, skaičiavom, diskutavom, ar orka juoda, ar balta. O kas toliau?
     Labai svarbu, kad Filipo užduotys neturi būti atliekamos visos iš karto. Juk ir į kalendorių jos buvo sudėtos ne­at­si­tik­ti­nai. Išgyventi spalvas laike yra toks specialus pe­da­go­gi­nis sumanymas. Tad kai pirmąją dieną vaikis nepanoro piešti juodai baltų piešinių, pri­myg­ti­nai nesiūliau – jam tokia ankstyvoji paauglystė, „stop“ ženklas ant durų, „ne“ ant liežuvio ir pan. Cha, tuomet jis dar nežinojo, kad turiu slaptą ginklą – juodų ir baltų figūrinių flo­mas­te­rių!
     Juos iš­si­trau­kė­me kitą dieną. Išties, jei vaikas nenori kažko daryti, dažnai pakanka tiesiog pasiūlyti naują įrankį. O dažai gali vieną-kitą dieną palaukti.
     Beje, kartu paaiškėjo, kad vaikis ne­pri­si­me­na juodai baltų nuotraukų, nors ir matė Ko­sa­kov­skio bei Bulhako parodas. Tiesa, mes ten labiau žaidėm su pro­jek­to­riaus šėšėliais ir ieškojome elfų. Tad suradau pluoštelį gražių nuotraukų.
     Ir pradėjau galvoti, kokį čia Čaplino filmą parodžius... Vaikis rauda, skai­ty­da­mas Samo McBratney „Ar žinai, kaip aš tave myliu?“, o Čaplino komedijos stebėtinai dra­ma­tiš­kos. Pati čiupčiau „The Kid“, vaikui galų gale išrinkau „The Gold Rush“ ištrauką. 1925 metai – juodai balčiau nebūna!

20170330095435-99387.jpg

     O mes ar mokam taip – tik juodai ir baltai? Vaikis panoro išmėginti baltus flo­mas­te­rius ant juodo popieriaus. Peizažas su keliu ir debesimis geras, ar ne? Aišku, man irgi teko piešti. Žinau, žinau – ne fontanai. Bet čia galioja dai­nuo­jan­čios mamos principas. Girdėjot: mama dainuoja gerai, jei ji apskritai dainuoja. Su piešimu – tas pats. Ir juk nesitikite, kad vaikas džiugiai pieš, jei nepaimate teptuko į rankas?

20170330095514-87189.jpg

     Gera pradžia – pusė darbo. Kitą dieną jau filipavome su dažais. Gaminome pilkas spalvas.
     Akvarelė čia visai netinka – mums reikėjo sodrios juodos. Bet ir maksiminis guašas nuvylė: per daug blizgus ir takus, maišosi nelabai kaip. Teko at­si­pra­šy­ti temperos ir akrilo.
     Štai ta pilka! Tądien mes skaitėme I. Ziedonio spalvotas pasakas (taip, taip – apie knygeles dar kada nors papasakosiu!), tad sužinojome, kad pilka – pati dosniausia spalva.

20170330095601-52947.jpg

     Ir visgi juodas popierius ste­buk­lin­gas. Vaikas ant jo nori piešti šimtą kartų labiau. Kaip jums medžiai pusnynuos?

20170330095643-37051.jpg

     Man atrodo, laikas daryti parodą! Bet vaikis su­si­dro­vė­jo – argi čia paveikslai? Tikri paveikslai – muziejuje! Ką gi, „iškeliavom“ į muziejų. Ne­su­pa­žin­di­nu vaiko su dai­li­nin­kais, bet mielai žiū­ri­nė­ja­me jų darbus. Puiku, kai yra leidžiami teminiai rinkiniai vaikams su dailės kūriniais. Šiuo atveju, mums padėjo puiki rusiška knygelė „Visos vai­vo­rykš­tės spalvos muziejuje“. Noriu tokios su lietuvių dailininkų darbais!
     Filipas mums irgi kiekvieną mėnesį siūlo po vieną ar du spalvotus paveikslus. Tik ne taip lengva imti juos ir aptarti. Taip tik atrodo, kad visada yra ką pasakyti apie mėgstamą paveikslą. Kalbėti su vaikais apie meną reikia įgusti ir būtinai pasiruošti. Ruošdamasi užtrukau gerokai ilgiau, nei versdama ir rengdama visas kitas užduotis kartu paėmus! Juk lie­tu­viš­kai jokių pagalbinių priemonių ar metodikų, kaip kalbėtis apie meną su 5-8 metų vaikais, man rasti nepavyko. Užtat dabar pati paruošiau rinkinį pagal F. Barbe-Gall patarimus ir esu patenkinta kaip bebras (apie tai – kitą kartą).

20170330095804-37782.jpg

     Manote, jau viskas? Filipas nebūtų Filipas, jei rašydamas apie spalvas, pamirštų šviesą. Su Filipu mes vaidinome šešėlių teatre (pro­jek­to­rius ne­pa­kei­čia­mas!), gaudėme saulės zuikučius (links­miau­sia priminti zuikiui uodegą!) ir spoksojome į dangų.

20170330095842-97723.jpg

     Tinkamo dangaus, beje, teko palaukti. Filipo užduotyse daug laukimo, daug kantrybės. Juk negali paskelbti mėlynos dienos vidury savaitės! Reikia ramaus šeš­ta­die­nio, kad galėtum išversti rūbų spintą ir visą rytą čiupinėti mėlynas drapanas, dėlioti, rinktis kostiumą.
     Ieškynės? Aišku! Filipas nuolatos kviečia ap­si­dai­ry­ti ir pa­daik­te­liau­ti. Vasarį pradėjome kurti spalvų knygą. Gerai, kad rūšiuojame atliekas: spalvotos pakuotės ir reklamos visada po ranka. O lai­min­giau­sias vaikas – tas, kuriam leidžiama įsirausti į šiukšlių kalną!

20170330100004-80614.jpg

     Be to, filipauti galima be galo. Apsipilti krak­mo­li­niu baltu sniegu, įrengti mėlyną jūrą mėlynajam banginiui, išspausti geltoną citriną ir su ja pa­eks­per­i­men­tuo­ti, jei jau negalime gyventi be eks­per­i­men­tų. Ar žinote, kodėl citrina šviesina arbatą? O kas bus, jei įpilsime šaukštą sodos?
     Aha! Dar ne­iš­si­aiš­ki­no­me, kodėl viščiukų snapai geltoni! Laukia visas mokslinis projektas. Reikia paskubėti, po poros savaičių atkeliaus naujas laiškas.

     O laukdama laiško, nutariau sukurti meškiuko archyvą, kad būtų lenviau raustis mūsų žaidimuose. Tad jei norite pamatyti dar daugiau (rimtai?!) nuotraukų iš mūsų spalvotų žaidimų, kviečiu pasidairyti archyvo lentynoje.
     Linksmų žaidimų!