Ar augindama vaiką Lietuvoje galiu dirbti užsienyje?

Ar augindama vaiką Lietuvoje galiu dirbti užsienyje?

13. Nov 2017, 10:00 Mamyčių klubas Mamyčių klubas

Ar galiu dirbti būdama vaiko priežiūros atostogose (LT) kitame darbe (ES šalyje). Ar neprarasiu motinystės pašalpos? Ar SODRA gauna duomenis iš kitų šalių?

Vaiko priežiūros atostogų metu vienam iš tėvų yra mokama vaiko priežiūros (ne motinystės) išmoka. Antraisiais šių atostogų metais išmoką gaunantis vienas iš tėvų gali dirbti, gauti pajamų ir tai neturės įtakos vaiko priežiūros išmokos mokėjimui.

Gaunant draudžiamųjų pajamų iš darbinės veiklos pirmaisiais vaiko priežiūros metais vaiko priežiūros išmoka mažinama. Jeigu pajamų dydis mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, bus išmokėtas išmokos ir turėtų pajamų skirtumas. Jeigu šių pajamų dydis yra didesnis už vaiko priežiūros išmoką arba jai lygus, išmoka nemokama.

Jei žmogus tuo laikotarpiu, kai gauna motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką (pirmaisiais vaiko auginimo metais) gauna darbinės veiklos pajamų užsienyje, jis teritoriniam „Sodros“  skyriui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos. Taip pat Europos Sąjungos valstybėse narėse įsidarbinant (pradedant drausti socialiniu draudimu) gali būti reikalaujama pateikti pažymą apie Lietuvoje gaunamas socialinio draudimo išmokas.

Kai išmokos skiriamos ir mokamos migruojantiems apdraustiesiems (tarp jų ir išmokų gavėjams), Sodra ES teisės aktuose nustatyta tvarka keičiasi informacija su kitų šalių kompetentingomis įstaigomis.

 Į klausimus atsakė „Sodra“ specialistai.

Jei jums taip pat kilo įvairių su darbu, įsidarbinimu, darbo teise ir kitokių aktualių su profesija ar profesiniu tobulėjimu susijusių klausimų, rašykite mums. Stengsimės padėti.