Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai

Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai

27. Jan 2017, 14:52 Aida Makutėnienė Aida Makutėnienė

Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai

 

Aida Makutėnienė,

priešmokyklinio ugdymo ekspertė,

Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“

 

Mokymasis iš pratybų knygos kartais būna perdėm akademiškas ir neįdomus, todėl mes, priešmokyklinio ugdymo priemonės ir skaitmeninės knygos „Katino dienos“ autoriai, remdamiesi šiuolaikinio ugdymosi paradigma, siekiame orientuoto į vaiką, kūrybiško, iniciatyvaus, visapusiško ugdymo, padėsiančio pasirengti mokyklai.

 

Saulėtą žiemos popietę Panevėžio rajono švietimo centre vyko priešmokyklinio ugdymo priemonės „Katino dienos“ pristatymas. Salė buvo pilnutėlė, taigi rajono pedagogų susidomėjimas itin didelis. Aktyvūs, smalsūs žmonės nuolat ieško įvairesnių, įdomių ir šiuolaikiškų metodų bei galimybių dirbti su vaikais.

Mokymasis iš pratybų knygos kartais būna perdėm akademiškas ir neįdomus, todėl mes, priešmokyklinės ugdymo priemonės ir skaitmeninės knygos „Katino dienos“ autoriai, remdamiesi šiuolaikinio ugdymosi paradigma, siekiame orientuoto į vaiką, kūrybiško, iniciatyvaus, visapusiško ugdymo, padėsiančio pasirengti mokyklai. Kad atsiskleistų visos vaiko fizinės ir psichinės galios, užuot tiesiog sodinę jį prie pratybų užduočių, mes stengiamės sudominti, pakurstyti smalsumą siūlydami įvairiausias temas, kurių kitose priešmokyklinio ugdymo priemonėse, ko gero, nėra.

Į seminarą susirinkome pasidalyti patirtimi ir sumanymais, kaip inovatyviai, kūrybiškai padėti vaikui pasinerti į žinių, atradimų ir vaizduotės pasaulį, o pedagogui – įgyvendinti Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos keliamus uždavinius, naudojantis priešmokyklinio ugdymo priemone „Katino dienos“ .

Pedagogų tikslas – pastebėti, kas vaikams aktualu, kuo jie domisi, apie ką norėtų išsamiau pasikalbėti ir daugiau sužinoti. Manome, kad būtina iš informacijos gausos sukurti tikslingą intrigą, ugdomąją veiklą paversti žaidimu. Patys nusiteikę pozityviai, mes pakurstome vaikų smalsumą, paskatiname kurti, eksperimentuoti, ieškoti tinkamiausių saviraiškos būdų.

Neretai kūrybiniai vaikų sumanymai iš darželio persikelia į lauką, į namus. Kai įkvepiame vaikus veikti laisvai ir kūrybiškai, atrandame visą dvasinį, emocinį, intelektinį lobyną. Vaikai nebijo bandyti ir klysti, atvirai reiškia mintis, – paraginkime, kad ir toliau to nevengtų, nes taip reiškiasi jų savarankiškumas.

Priešmokyklinė ugdymo priemonė „Katino dienos“ kviečia vaikus kas dieną pasikalbėti vis kita tema. Viena su kita susijusios, susipynusios temos žadina vaikų smalsumą ir vaizduotę. Tad pedagogams, norintiems kiekvieną temą atskleisti išsamiau, siūlome skaitmeninę knygą, kurioje apstu naujų sumanymų, patarimų ir nuorodų. Šiuolaikiniame informacinių technologijų pasaulyje vaikai nuo mažens susiduria su aktyvia komunikacija, todėl „Katino dienos“ daug dėmesio skiria kalbos ir rašymo įgūdžiams, pažintinėms kompetencijoms ugdyti. Į skaitmeninę knygą sudėti ne tik pasiūlymai, patarimai, idėjos, bet ir aktyvios nuorodos į edukacinę vaizdo bei garso medžiagą. Besiruošiantys pamokoms pedagogai nesugaiš laiko jai rinkti ir analizuoti, nes čia jiems duodamas visas idėjų bankas, kaip pritaikyti jau sukauptą žaidimų, dainelių, eilėraščių, iliustracijų, kūrybinių darbelių aprašymų, įgarsintų pasakų ir kitų naudingų dalykų kolekciją.

Nors mokomąją priemonę „Katino dienos“ savo įstaigoje naudojame pirmus mokslo metus, jau akivaizdžiai matyti didžiulė pažanga ugdant kalbinius gebėjimus. Vaikai kur kas lengviau dėsto mintis, įgunda pasakoti remdamiesi paveikslėliu ir iš patirties, noriai mokosi raidžių ir skaito. Tekstai žadina jų smalsumą, randasi susidomėjimas raštu ir knygomis. Tikimės, kad šie maži žingsneliai ilgainiui nuves į žinių ir mokslų šalį.

Panevėžio rajono pedagogai mus išlydėjo su viltimi, kad dar sugrįšime, nes į seminaro salę netilpo visi norintys dalyvauti. Gera dalytis patirtimi su aktyviais ir kūrybiškais žmonėmis. Iki pasimatymo!